Postzegels verzamelen: een eindeloze hobby.

Postzegelvereniging  Altena

Nieuws

Tekstvak: HET

MOTIEF

Nieuwsbrief 34 van Pzv 'Altena' januari 2022

Beste leden,

Allereerst willen wij alle leden een heel voorspoedig en gezond 2022 toewensen!

Wat zal 2022 ons brengen? Zullen we weer wat meer mogen? We wachten het allemaal maar rustig af.

In januari 2022 krijgt u een factuur voor het betalen van uw lidmaatschap. Wilt u deze z.s.m. overmaken op de bankrekening van de postzegelvereniging.

In februari 2022 hopen we weer een algemene ledenvergadering te houden, hopen we, want we weten nu nog niet wat het virus teweeg brengt in de komende maanden.

In de vorige nieuwsbrief had ik een vraag gesteld over de clubmiddag...50% van de leden heeft de moeite genomen om een antwoord te gevan, 50% maar....is het teveel gevraagd om even een antwoord te geven?
Het enthousiasme voor de middag is bij die 50% ook minimaal, dus het bestuur zal tijdens de volgende bestuursvergadering gaan beslissen of we doorgaan met de middagen. Wij houden u op de hoogte.

Op de vraag van Chris Maasland om toch vooral met de rondzending mee te gaan doen heeft 1 lid zich aangemeld, fantastisch!!


Data clubmiddagen:

Maandagmiddag 7 februari 2022 (onder voorbehoud)------ maandagavond 21 februari 2022
Maandagmiddag 7 maart 2022 (onder voorbehoud)-------- maandagavond 21 maart 2022

Op maandagmiddag is het van 14:00 uur tot 16:30 uur
Op maandagavond is het van 19:30 uur tot 22:30 uur

Kom a.u.b. niet vroeger, wij moeten de zaal eerst in gereedheid brengen!!

Ik heb nog emmers vol met postzegels die u op kunt halen en dan heerlijk thuis op uw gemak
------------------ uitzoeken wat u kunt gebruiken!


Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag van u.
Ben ik iets vergeten? Dan hoor ik dat ook graag van u.

Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 4286 EE Almkerk tel.nr. 06-20818149

Stuur een mail naar pzvaltena@gmail.com,
of bel met één van de bestuursleden.