Postzegels verzamelen: een eindeloze hobby.

Postzegelvereniging Altena

Nieuws

Tekstvak: HET

MOTIEF

Nieuwsbrief 39 van Pzv 'Altena' Juni 2022

Beste leden,

Terugblik op maandagavond 16 mei jl, er waren maar 10 leden aanwezig en 4 bestuursleden, een geringe opkomst dus...maar toch was de opbrengst van de veiling fantastisch, natuurlijk mede dank zij de prachtige kavels, die een nieuwe eigenaar kregen.
Op 20 juni a.s. alweer de laatste clubavond van dit seizoen, hopelijk zijn er dan meer leden aanwezig.
Begin september ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief!

AANBOD:
Wie verzamelt sigarenbandjes? En van onze leden biedt dit aan. Graag reactie naar mij (Aria Sprangers).

van de Voorzitter:
We mogen en kunnen weer.
Nu corona zo goed als voorbij is kunnen we de draad weer oppakken.
Ook het verenigingsleven krabbelt voorzichtig op. Nog steeds zijn er mensen die nog afwachtend zijn en de vereniging nog even laten voor wat het is.
Tijdens de laatste clubavond was ik niet aanwezig wegens vakantie. Ik ben wel geschrokken dat er die avond slechts 10 leden (buiten het bestuur) aanwezig waren.
Wellicht is het een moment opname, maar ik merk wel dat er steeds minder leden op de clubavond komen. Om te kunnen ruilen, waarvoor de clubavond eigenlijk bedoelt is, brengt nagenoeg niemand materiaal mee omdat de overige leden dat ook niet doen.
Als er dan enkel gezocht wordt in de postzegelberg en na de veiling iedereen naar huis gaat ben ik toch wel huiverig voor het voortbestaan van onze vereniging.
Ook besef ik dat de meeste leden een respectabele leeftijd hebben en niet graag meer de deur uitgaan 's avonds, maar laten we met elkaar proberen de motor aan de praat te houden.
Er is nog n clubavond voor de vakantie. Ik wens iedereen een fijne vakantie en zie jullie graag weer na die tijd.

Voorzitter Hans Kant


Advertentie in het Algemeen Dagblad

Er staan wel vaker leuke advertentie in het Algemeen Dagblad!

Data clubavonden;
in september gaan we weer beginnen. Nu even vakantie vieren.

Maandag 19 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Maandag 19 december 20220

Aanvang 19:30 uur

Kom a.u.b. niet vroeger, wij moeten de zaal eerst in gereedheid brengen!!

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag van u.
Ben ik iets vergeten? Dan hoor ik dat ook graag van u.

Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 4286 EE Almkerk tel.nr. 06-20818149

Stuur een mail naar pzvaltena@gmail.com
Of bel met n van de bestuursleden.

Wij wensen u een fijne vakantie!