Postzegels verzamelen: een eindeloze hobby.

Postzegelvereniging  Altena

Nieuws

Tekstvak: HET

MOTIEF

Nieuwsbrief 48 van Pzv 'Altena' juni 2023

Beste leden,

Tijdens de laatste clubavond, 15 mei jl, viel de opkomst wat tegen.
We misten toch een aantal leden die er anders wel zijn, ook 2 bestuursleden waren wegens omstandigheden niet aanwezig.
En dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Zodoende schakelden we Kees Sprangers even in om ons te helpen met de veiling, waarvoor dank!
Ik was even de veilingmeester en Ben kroop achter de computer van Jan en Hans deed het schrijfwerk. Weer goed opgelost.
Sommige kavels gingen buitengewoon goed weg, veel belangstelling daarvoor. Als er door een verkoper goed materiaal wordt ingeleverd werpt dat zeker zijn vruchten af.
Na de veiling werd er afgerekend en daarna was de zaal snel leeg.
Wij moesten nog even de afwas doen en de tafels en stoelen weer terug zetten zoals ze stonden toen we binnenkwamen.
We hopen dat op de laatste clubavond van dit seizoen de opkomst weer groot is!
Er is weer een mooie veiling.


50 jaar getrouwd!
Jan en Mien Schmidt waren op donderdag 1 juni jl. 50 jaar getrouwd.
Dat is een hele poos!
Wij willen Jan en Mien van harte feliciteren met dit heugelijk feit en hopen dat ze samen, en ook met hun kinderen en kleinkinderen, nog vele gezonde jaren mogen meemaken!

Van harte gefeliciteerd!


Parkeren
Er zijn klachten binnengekomen over het parkeren van de auto's bij de Nieuwenaar.
Wilt u de auto in een parkeervak parkeren en NIET zomaar ergens neerzetten zodat u weinig meters hoeft te lopen! Het mag echt niet!!
De brandweer en ziekenwagen moeten goed bij het gebouw kunnen komen en zoals er nu geparkeerd wordt kunnen ze er niet goed bijkomen!
DUS in de vakken!!


Data clubavonden seizoen 2023/2024:

maandagavond 18 september 2023
maandagavond 16 oktober 2023
maandagavond 20 november 2023
maandagavond 18 december 2023
maandagavond 15 januari 2024
maandagavond 19 februari 2024
maandagavond 18 maart 2024
maandagavond 15 april 2024
maandagavond ?? mei 2024 i.v.m. Pinksteren, nog overleggen
maandagavond 17 juni 2024

Aanvang 19:30 uur

Kom a.u.b. niet vroeger, wij moeten de zaal eerst in gereedheid brengen!!


Zijn wij de laatste postzegelverzamelaars?

Als je op een avond een postzegelclub binnenstapt, zie je meestal niet veel gezichten onder de vijftig.
Als je dan met enkele oudere verzamelaars praat, hoor je dikwijls de vraag, wat gaat er later -als ik er niet meer ben- met mijn verzameling gebeuren?
Mijn kinderen hebben geen interesse en als één van mijn kleinkinderen al enige interesse had als kind, houdt deze meestal op tijdens de puberteitsjaren.

Ze willen namelijk niet als zonderling worden aangezien door hun vrienden, want er zijn zoveel andere ontspannings mogelijkheden.

Hoe kunnen we de jeugd weer enthousiast krijgen voor de postzegels?


Wist u dat.....

* tijdens de maanden juli en augustus geen clubavond hebben?
* het bestuur wel doorgaat met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen?
* Uw auto in de parkeervakken moet staan?
* De clubavond in juni heel erg gezellig gaat worden?
* De koffie gratis is en er is ook wat lekkers bij de koffie.
* De lege kopjes weer in de keuken gebracht moeten worden?
* De data weer opgeschreven kunnen worden voor het volgende seizoen, ze zijn wel onder voorbehoud!
* U na de veiling even geduld moet hebben?
* Wij eerst even alles moeten berekenen, zodat de administratie klopt.
* U NIET zelf de gekochte kavels mag pakken?
* U rustig op uw beurt moet wachten.
* Wij van gezellige avonden houden.

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag van u.
Ben ik iets vergeten? Dan hoor ik dat ook graag van u.

Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 4286 EE Almkerk tel.nr. 06-20818149

Stuur een mail naar pzvaltena@gmail.com,
of bel met één van de bestuursleden.


Fijne vakantie en heel graag tot maandag 18 september 2023