Postzegels verzamelen: een eindeloze hobby.

Postzegelvereniging  Altena

Nieuws

Tekstvak: HET

MOTIEF

Nieuwsbrief 54 van Pzv 'Altena' februari 2024

Beste leden,

Clubavond januari 2024: gezellige drukke avond, goede opkomst en goede veiling.

Dhr. Ko Osté stelde nog een vraag aan de leden:
Wie manco's heeft van Nederland en overzeese gebieden
mag het lijstje met de manco's inleveren bij dhr. Ko Osté
tijdens de volgende clubavond. Hij gaat dan proberen de
postzegels aan u te kunnen leveren.

Veiling: de veiling verliep goed, vele kavels gingen van de ene eigenaar naar de andere eigenaar. Bij het afrekenen viel mij op dat men weer erg makkelijk betaald met 'groot' geld, is het teveel gevraagd dat u toch zorgt om met wat kleinere coupures te betalen en ook dat u wat kleingeld bij u heeft?

Algemene Ledenvergadering: u zult als bijlage hierbij vinden het huishoudelijk reglement. Daar zijn enkele wijzigingen toegepast en willen graag uw goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering. Wat zijn de wijzigingen dan zult u zich afvragen. Het zijn soms maar enkele woorden die niet meer kloppen, zoals clubblad, dat is gewijzigd in nieuwsbrief, en de biedingen voor de veiling zijn aangepast, eigenlijk allemaal zulke kleine wijzigingen.

We hebben weer jubilarissen die gehuldigd gaan worden, er is gratis koffie met iets lekkers erbij, kortom alle reden om gezellig te komen.

Heeft u uw lidmaatschap al betaald? Nee? Wilt u dit zo snel mogelijk doen alstublieft"?

Dan is er nog een andere vraag die wij graag aan u voorleggen:
Nu is het de 3e maandagavond in de maand dat we bij elkaar komen, dit willen wij misschien gaan wijzigen.
Graag van u een antwoord hierop. (en ik hoop dat het deze keer meer dan 5 zijn die gaan reageren)
De 3e maandagavond willen wij gaan wijzigen in de 3e zaterdagmorgen.(van 10:00-13:00 uur)

Geef dan antwoord op de volgende vraag:
Ik kom wel/niet op de 3e zaterdagmorgen in de maand.

Als er genoeg animo is gaan we dus naar de 3e zaterdag in de maand en komt de maandagavond te vervallen!! Dit is ook in verband met een aantal leden die er tegenop zien om in het donker met de auto te rijden. Deze wijziging zal dan per september 2024 ingaan.
Tijdens de clubavond in april zal er een handelaar uit Borculo aanwezig zijn. Dhr. Theo Franssen levert nu ook al boekjes voor de rondzending en wilde ook graag een keer met zijn postzegels naar Almkerk komen.

Data clubavonden seizoen 2023/2024:

maandagavond 19 februari 2024
maandagavond 18 maart 2024
maandagavond 15 april 2024
maandagavond 13 mei 2024 i.v.m. Pinksteren
maandagavond 17 juni 2024

Aanvang 19:30 uurTot maandag 19 februari 2024!


Kom a.u.b. niet vroeger, wij moeten de zaal eerst in gereedheid brengen!!

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag van u.
Ben ik iets vergeten? Dan hoor ik dat ook graag van u.

Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 4286 EE Almkerk tel.nr. 06-20818149

Stuur een mail naar pzvaltena@gmail.com, of bel met één van de bestuursleden.